Danh mục

Saturday, March 4, 2017

SSH Client là gì?

Trước khi tìm hiểu về SSH Client, chúng ta phải tìm hiểu về SSH - Vậy SSH là gì?SSH (Viết tắt là Secure Shell), là một giao thức mạng dùng để kết nội mạng một cách bảo mật. SSH hoạt động ở lớp trên trong mô hình phân lớp TCP/IP. Và để truy xuất vào các Server (Máy chủ) có dùng giao thức này, ta cần phải sử dụng một SSH Client.

Hiện nay, có rất nhiều phần mềm SSH Client, bạn có thể tải ở:Chúc bạn thành công!